זרעים

  • Showing 25–36 of 69 results

7.00

מועד זריעה: אוגוסט – ינואר. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 50 ס"מ. עומק זריעה: 1 ס"מ. ימי גידול: כ – 100 יום.

7.00

מועד זריעה: כל השנה. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 12 ס"מ. עומק זריעה: 7 – 5 מ"מ. כמות: כ 0.3 גרם לערך. מידע נוסף: רצוי להכין שתילים ואח"כ להעביר לאדמה.

7.00

מועד זריעה: אוגוסט – פברואר. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 60 ס"מ. עומק זריעה: 1 ס"מ. ימי גידול: כ – 120 יום.

7.00

מועד זריעה: כל השנה. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 40 ס"מ. עומק זריעה: 1 ס"מ. גובה: 70 ס"מ.

7.00

מועד זריעה: כל השנה. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 15 ס"מ. עומק זריעה: 0.5 ס"מ. ימי גידול: כ – 60 יום.

7.00

מועד זריעה: אביב וקיץ. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 5 – 3 ס"מ. עומק זריעה: 7 – 3 מ"מ. כמות: כ 0.6 גרם לערך. מידע נוסף: רצוי להכין שתילים ואח"כ להעביר לאדמה.

7.00

מועד זריעה: אביב וקיץ. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 20 ס"מ. עומק זריעה: 7 – 5 מ"מ. כמות: כ 1.2 גרם לערך. מידע נוסף: רצוי להכין שתילים ואח"כ להעביר לאדמה.

7.00

מועד זריעה: כל השנה. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 7 – 5 ס"מ. עומק זריעה: 6 – 4 מ"מ. כמות: כ 0.12 גרם לערך. מידע נוסף: רצוי להכין שתילים ואח"כ להעביר לאדמה.

7.00

מועד זריעה: אביב וקיץ. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 10 ס"מ. עומק זריעה: 7 – 4 מ"מ. כמות: כ 1.2 גרם לערך. מידע נוסף: רצוי להכין שתילים ואח"כ להעביר לאדמה, מומלץ לגדל בהדליה.

7.00

מועד זריעה: כל השנה. השקיה: יש לשמור על קרקע לחה לאחר הזריעה. תנאי אור: שמש. מרווח זריעה: 20 – 15 ס"מ. עומק זריעה: 7 – 5 מ"מ. כמות: כ 1.2 גרם לערך. מידע נוסף: רצוי להכין שתילים ואח"כ להעביר לאדמה.

1 2 3 4 6