fbpx

עצים

  • Showing 13–24 of 35 results

120.00340.00

מאפיין: עץ פרי ירוק עד/

גובה: כ 10 מ'.

מרווח שתילה: כ 4 מ'.

חודשי הבשלה: יולי – ספטמבר .

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

150.001,500.00

מאפיין: עץ פרי ירוק עד

גובה: כ 6 מ'.

מרווח שתילה: כ 4 מ'.

הבשלה: אביב.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: איטי.

דרישת השקיה: מרובה.

תנאי אור: שמש.

250.00500.00

מאפיין: עצים.

גובה: 8 מ'.

מרווחי שתילה: 4 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: איטי.

דרישת השקיה: מרובה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: עמיד לקור, רגיש למליחות, בעל עלים מבריקים ופרחים גדולים וריחניים.

180.001,200.00

מאפיין: עץ פרי ירוק עד/

גובה: כ 10 מ'.

מרווח שתילה: כ 4 מ'.

חודשי הבשלה: יולי – ספטמבר .

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

100.00

גודל: 10 ל'

מאפיין: עצים.

נשיר/ירוק עד: נשיר.

גובה: בין 4-8 מ'.

עונת שתילה: חורף ואביב.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: מרובה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: מניב בחודשי אביב וקיץ ולאחר כ 3 שנים.

450.00900.00

מאפיין: עצים.

נשיר/ירוק עד: נשיר.

גובה: 12 מ'.

מרווחי שתילה: 10 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

צבע פריחה: סגול.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינוני.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: רגיש למליחות בקרקע, זקוק לעיצוב נוף.

60.00500.00

מאפיין: עצים.

גובה: 7 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: יכול לשמש כגדר חיה, שיח או עץ. זרעי הפרי רעילים.

180.00

גודל: 15 ל'

מאפיין: עצים.

גובה: 5 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

עונת שתילה: עדיף אביב וקיץ.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינוני.

תנאי אור: צל/צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: נחשב לעשב ולא לעץ,רגיש לקור ורוחות, בעל אורך חיים קצר.

1 2 3
WhatsApp us whatsapp