fbpx

עצים

  • Showing 25–35 of 35 results

450.00

גודל: צול וחצי

מאפיין: עצים.

ירוק עד/נשיר: נשיר.

גובה: 15 מ'.

מרווחי שתילה: 4 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: מרובה.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: עמיד בקור.

75.00180.00

מאפיין: שיחים.

גובה: 3 מ'.

מרווחי שתילה: 2 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

עונת פריחה: רוב השנה.

צבע פריחה: ורוד.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: פריחה מנוצה ומיוחדת, רגיש לקרה, עמיד לשרב.

110.00150.00

מאפיין: עץ פרי ירוק עד.

גובה: כ 5 מ'.

מרווח שתילה: כ 3 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

תאריך הנבה: נובמבר – ינואר.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: מועטה – בינונית.

תנאי אור: חצי צל/שמש.

 

100.00450.00

מאפיין: עץ פרי נשיר.

גובה: כ 3 מ'.

מרווח שתילה: כ 2 מ'.

חודשי הבשלה: אוגוסט – דצמבר.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

 

200.00

גודל: 25 ל'

מאפיין: עצים.

ירוק עד/נשיר: נשיר.

גובה: 6 מ'.

מרווחי שתילה: 4 מ'.

צבע פריחה: ורוד.

עונת פריחה: חורף ואביב.

מרווחי שתילה: 4 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: בינוני.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: עמיד לשרב, לקור, רגיש למליחות, הפרי אכיל.

250.00475.00

מאפיין: עץ פרי נשיר.

גובה: כ 5 מ'.

מרווח שתילה: כ 4 מ'.

חודשי הבשלה: יולי – ספטמבר.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינוני.

תנאי אור: שמש.

 

350.00

גודל: 25 ל'

מאפיין: עצים.

ירוק עד/נשיר: נשיר.

גובה: 5 מ'.

מרווחי שתילה: 2 מ'.

עונת פריחה: אביב.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינוני.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: עץ עמיד, יתן פרי בחודש מאי.

110.00150.00

מאפיין: עץ פרי ירוק עד

גובה: כ 4 מ'.

מרווח שתילה: כ 3 מ'.

חודשי הבשלה: אוקטובר – פברואר .

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: חצי צל/שמש.

110.00150.00

מאפיין: עץ פרי ירוק עד

גובה: כ 4 מ'.

מרווח שתילה: כ 3 מ'.

חודשי הבשלה: אוקטובר – פברואר .

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: חצי צל/שמש.

 

מבצע
190.00

גודל: עציץ 25 ליטר.

מאפיין: עץ פרי נשיר.

גובה: כ 10 מ'.

מרווח שתילה: כ 4 מ'.

חודשי הבשלה: יולי – ספטמבר .

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

1 2 3
WhatsApp us whatsapp