fbpx

שיחים

  • Showing 13–24 of 36 results

70.00120.00

מאפיין: שיחים.

גובה: 2.5 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

עונת פריחה: אביב וקיץ.

צבע פריחה: לבן.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: איטי.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: עמיד בקור ושרב רגיש למליחות, זקוק לקרקע מנקזת.

60.00

גודל: עציץ 10 ליטר.

מאפיין: שיחים.

גובה: 3 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

עונת פריחה: אביב, קיץ וסתיו.

צבע פריחה: שלל צבעים.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: רגיש לקרה ורוחות.

75.00

גודל: עציץ 10 ליטר.

מאפיין: שיחים.

ירוק עד/נשיר: נשיר מותנה.

גובה: 8 מ'. מרווחי שתילה: 5 מ'.

עונת פריחה: קיץ וסתיו.

צבע פריחה: צהוב.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: יכול לשמש כשיח או כעץ. רגיש לקרה,שרב ומליחות.

55.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 2.5 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

עונת פריחה: אביב, קיץ וסתיו.

צבע פריחה: כתום.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: רגיש לקור, עמיד ליובש ומליחות.

25.0055.00

מאפיין: שיחים.

גובה: 70 ס"מ.

מרווחי שתילה: 60 ס"מ.

עונת פריחה: אביב, קיץ וסתיו.

צבע פריחה: אדומה עם לבן בקצה.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: מרובה.

תנאי אור: צל/צל חלקי.

מיד נוסף: רגיש לקור ומליחות.

55.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 2 מ'.

מרווחי שתילה: 3 מ'.

עונת פריחה: אביב, קיץ וסתיו.

צבע פריחה: לבן.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: פריחה ריחנית, עמיד לשרב ומליחות, רגיש לקרה.

60.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 3.5 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

צבע עלווה: ירוק.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: צמח עמיד וחסון.

65.00220.00

מאפיין: שיחים.

ירוק עד/נשיר: נשיר מותנה.

גובה: 3 מ'. מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

עונת פריחה: רוב השנה.

צבע פריחה: אדום.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: מרובה.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: ניתן לעצב כשיח או כעץ.

60.00

גודל: 10 ל'

מאפיין: שיחים.

גובה: 4 מ'.

מרווחי שתילה: 1 מ'.

צבע עלווה: ירוק.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: באזורים עם טמפ' נמוכות ייתכן ויהיה נשיר מותנה.

60.00

גודל: 10 ל'

מאפיין: שיחים.

גובה: 4 מ'.

מרווחי שתילה: 1 מ'.

צבע עלווה: ירוק וצהוב.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: באזורים עם טמפ' נמוכות ייתכן ויהיה נשיר מותנה.

180.00

גודל: 15 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 5 מ'.

מרווחי שתילה: 2 מ'.

צבע עלווה: ירוק בהיר, זהוב.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: צמח חזק ועמיד, יכול לשמש כשיח או כעץ.

180.00400.00

מאפיין: שיחי עשבוני.

גובה: 5 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

צבע עלווה: ירוק.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: רגיש למליחות, קרה, יובש ורוחות.

1 2 3
WhatsApp us whatsapp