fbpx

שיחים

  • Showing 25–36 of 36 results

70.00150.00

מאפיין: שיחים.

גובה: 4 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

צבע עלווה: ירוק.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: איטי.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: יכול לשמש כגדר חיה, ניתן לעיצוב, בעל לבלוב אדמדם.

100.00

שיח רב שנתי ירוק עד שמקורו באיי מדירה הקרובים לאיים הקנריים של ספרד, זקוק למעט מים,אינו אוהב דישון, מתאים לרוב סוגי הקרקע ומושך דבורים.

60.00500.00

מאפיין: שיחים.

גובה: עד 10 מ'.

מרווחי שתילה: 4 מ'.

צבע פריחה: קרם.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: איטי.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: צל/צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: העלים = עלי דפנה משמשים לבישול, יכול לשמש כשיח או עץ קטן.

55.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 3 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

צבע עלווה: ירוק.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: איטי.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: עמיד לקרה, שרב.

55.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 3 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

צבע עלווה: ירוק/לבן.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: איטי.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: עמיד לקרה, שרב.

55.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 1 מ'.

מרווחי שתילה: 50 ס"מ.

צבע עלווה: ירוק.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: עמיד לקרה ושרב.

55.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 1 מ'.

מרווחי שתילה: 50 ס"מ.

צבע עלווה: ירוק ולבן.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: עמיד לקרה ושרב.

60.00500.00

מאפיין: עצים.

גובה: 7 מ'.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: יכול לשמש כגדר חיה, שיח או עץ. זרעי הפרי רעילים.

55.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 2.5 מ'.

מרווחי שתילה: 1 מ'.

צבע פריחה: לבן.

עונת פריחה: אביב, קיץ וסתיו.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: צמח חזק.

60.00140.00

מאפיין: שיחים.

גובה: 2 מ'.

מרווחי שתילה: 1 מ'.

עונת פריחה: אביב.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: בינוני.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: צל/צל חלקי.

מידע נוסף: רגיש לקרה ושרב..

60.00

גודל: 10 ל'.

מאפיין: שיחים.

גובה: 4 מ'.

מרווחי שתילה: 1.5 מ'.

צבע עלווה: ירוק/סגול.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: מועטה.

תנאי אור: צל חלקי/שמש.

מידע נוסף: עמיד בקור ומליחות.

55.00150.00

מאפיין: שיחים.

גובה: 4 מ'.

מרווחי שתילה: 2 מ'.

צבע פריחה: ורוד וסגול.

עונת פריחה: אביב וקיץ.

עונת שתילה: כל השנה.

קצב צימוח: מהיר.

דרישת השקיה: בינונית.

תנאי אור: שמש.

מידע נוסף: עמיד בקור ומליחות.

1 2 3
WhatsApp us whatsapp